Art inspirador

Diàlegs entre artistes per crear una xarxa inspiradora

ENTREVISTES

Organitzar diàlegs entre artistes de diferents disciplines.

XARXA

Enxarxar artistes i persones que estimen l’art.

MOSTRA D’ART

Inspirem-nos amb les obres d’art, instal·lacions i accions.

Per què PlanetArt

L’objectiu de PlanetArt és discutir idees sobre l’art i facilitar el treball en xarxa dels artistes.

Som una comunitat glocal i canviant d’artistes i persones que estimen l’art.En virtut de les relacions personals, i de compartir públicament el seu treball i les seves experiències, els artistes es poden inspirar mutuament i prosperar dins de la comunitat en què vivim i creem.

Vam començar aquí:

Barcelona > Poblenou > Can Tiana

Poblenou és un barri en que l’art i els artistes hi han de tenir lloc malgrat la gentrificació.

Les persones vénen i surten, trenquen bons, per la qual cosa pot ser difícil crear una xarxa de confiança.Per d’això, construïm relacions significatives a l’entorn i ens obrim a tot el món.
ESDEVENIMENTS

4 dijous de juliol (5, 12, 19, 26) i 2 dijous d’agost (2 i  30), a les 19 hores a Can Tiana, carrer Tànger 89, (entre Bajadoz i Ciutat de Granada), Barcelona.

ENTREVISTES I XARXA

Assistiu a entrevistes entre artistes en diferents disciplines, des de les arts visuals a la música.

A continuació, enxarxar-nos i coneixer artistes i persones que estimen l’art.
ARTESANIES, INSTAL·LACIONS I ACTUACIONS

Cada artista està convidat a compartir una idea, una obra d’art, una instal·lació o realitzar una acció específica del lloc.

P.S. Entrada gratuïta!

PlanetArt va néixer de la idea de NEA i dels artivistes del Col·lectiu P9Artiu, Eva Sans i Sulé Duc.

Contacte